facebook_icon_small

Co je „participativní rozpočet“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

infog1

Radnice uvolní část rozpočtu

infog2

lidé přijdou s nápady, co vylepšit

infog3

návrhy odevzdají písemně

infog4

prodebatují je se sousedy

infog5

a budou o nich hlasovat.

infog6

Výsledek bude sloužit všem.

Chcete také realizovat participativní rozpočet, ale nejste si jisti, jak začít?

Nabízíme

metodické materiály vedení participativního rozpočtu ke stažení

– komplexní asistenci obcím i dílčí konzultace ohledně zavádění participativního rozpočtu

KOORDINÁTOR PARTICIPATIVNÍCH ROZPOČTŮ

cernyMgr. Vojtěch Černý

Agora Central Europe

Telefon: 608 128 006

Email: vojtech.cerny@agora-ce.cz