Radnice vymezila z ročního rozpočtu částku 2.000.000 Kč a obyvatelé podají návrhy, jak tyto peníze investovat. Musí se jednat o projekty investiční povahy se zaměřením do hmotného majetku městské části. Návrhy pak předkládají městské části k posouzení z hlediska realizovatelnosti. O realizovatelných návrzích pak občané mohou hlasovat a sami si tak zvolit, které návrhy má městská část uskutečnit.