facebook_icon_small

Nabízíme

Chcete také realizovat participativní rozpočet, ale nejste si jisti, jak začít?
Obcím nabízíme komplexní asistenci i dílčí konzultace ohledně zavádění participativního rozpočtu.

Připravíme vaší obci podobu participativního rozpočtu  na míru a pomůžeme s následujícími aktivitami:

Příprava formální podoby participativního rozpočtu přijímaného zastupitelstvem města – „pravidla participativního rozpočtu“

– Úvod – prezentace participativního rozpočtování (pro úředníky, zastupitele).

– Sestavení a vedení odborné pracovní skupiny připravující postup tvorby rozpočtu

– Finalizace podkladů pro schválení postupu zastupitelstvem města.

– Kalkulace nákladů na realizaci participativního rozpočtu

Příprava zapojení veřejnosti do tvorby participativního rozpočtu a komunikační strategie města

– Úvodní prezentace o participativním rozpočtování (pro širší veřejnost, místní neziskové organizace)

– Vytipování a naplánování využití vhodných komunikačních nástrojů pro informování veřejnosti v rámci realizace PaR.

Realizace aktivit zapojení veřejnosti do tvorby participativního rozpočtu:

– Školení pro zaměstnance úřadu o facilitaci, komunikaci s veřejností, přípravě a vedení veřejných setkání.

– Příprava a vedení (moderace a facilitace) veřejných setkání včetně zpracování výstupů a výsledků.

– Dotazníkové šetření mezi obyvateli města zaměřené na analýzu potřeb a hodnocení kvality života ve městě.

– Zajištění závěrečného výběru priorit pro participativní rozpočet (on-line hlasování, zajištění zpracování výsledků).

Asistence při realizaci informační kampaně

– Nabízíme možnost využít web (viz http://www.participativni-rozpocet.cz/mesto1/), adaptaci struktury a funkcionalit pro konkrétní město (včetně školení práce v administračním prostředí webu).

– Možnost využití obecné infografiky pro tvorbu plakátů a letáků.

– Zpětná vazba k textům, tiskovým zprávám.

– Příprava a realizace atraktivní a srozumitelné prezentace fungování PaR pro veřejnost.

Co díky naší asistenci získáte?

– Jasnou představu, jak postupovat při zapojení veřejnosti do rozhodování města.

– Efektivnější zapojení aktivní nepolitické veřejnosti.

– Větší motivaci neaktivních občanů k vyššímu zájmu o své projekty.

– Podklady pro strategické řízení a plánování rozvoje obce.