facebook_icon_small

6 důvodů pro participativní rozpočet

Participativní rozpočet je úspěšný v zahraničí – jaké jsou důvody pro participativní rozpočet u nás?

 1. Umožňuje občanům spoluvytvářet budoucí tvář obce.

  Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.

 1. Vrací lidem důvěru v politiky a veřejným činitelům umožňuje efektivně spolupracovat s občany.

  Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do skepse.

 1. Je studnice nových nápadů.

  Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.

 1. Ukazuje, že spolupráce mezi radnicemi a občany může být plodná.

  Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.

 1. Otevírá celospolečenský dialog o nejpotřebnějších investicích a nejlepším využití veřejných peněz.

  Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.

 1. Prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a vytváří odpovědné nakládání se společnými statky.

  Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.

mesto
INFO-napad-color
INFO-diskuze-color